SoftProTech SalesManager – Business Intelligence


System SoftProTech SalesManager jest rozwiązaniem typu „Business Intelligence” przeznaczonym dla firm handlowo-usługowych korzystających z systemów klasy „legacy”, których narzędzia
raportowania odbiegają od dzisiejszych standardów i utrudniają przedsiębiorstwom konkurowanie na rynku oraz reagowanie na zmiany na nim zachodzące.

Dzięki SoftProTech SalesManager przedsiębiorcy, których krytyczne systemy są przestarzałe mogą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań analizy biznesowej oraz raportowania za ułamek kosztów
związanych z wdrożeniem nowego systemu handlowego lub ERP.

SoftProTech SalesManager to przede wszystkim:

  • oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z wdrożeniem nowego systemu ERP,
  • zwiększenie możliwości sprawdzonych, stabilnych, jednak przestarzałych systemów,
  • możliwość generowania zestawień i raportów w formie graficznej, gotowych do przedstawienia na posiedzeniu rady nadzorczej lub przesłania np. e-mailem,
  • możliwość analizy danych w różnych ujęciach za pośrednictwem tabel przestawnych znanych z arkuszy kalkulacyjnych,
  • nowoczesne narzędzie dostępne w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach przenośnych (smartfony, tablety),
  • możliwość współpracy z istniejącymi zbiorami danych występującymi w różnych technologiach (SQL, NoSQL, OLAP, OLTP),
  • możliwość implementacji dedykowanych zestawień,
  • możliwość rozbudowy o nowe moduły.

 

Ze względu na charakter naszego produktu, do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i jesteśmy otwarci na integrację również z niszowymi rozwiązaniami informatycznymi.
Aby sprawdzić dostępność systemu SoftProTech SalesManager dla Państwa firmy prosimy o skorzystanie z formularza i opisanie pokrótce rozwiązań i systemów wdrożonych w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych Klientów.
referencje_galkor_softsales

 

.NET
ASP.NET
Microsoft SQL Server
JavaScript